python 从文本读取字典类型字符串的方式

文本文件内容如下:

标题###URL###字段###数字###{'sort': ['7120992', '7120993', '7120994'], 'aDict': {'7120994': '/kinggoo.com/49512/7120994/', '7120993': '/kinggoo.com/49512/7120993/', '7120992': '/kinggoo.com/49512/7120992/'}}
标题###URL###字段###数字###{'sort': ['7120992', '7120993', '7120994'], 'aDict': {'7120994': '/kinggoo.com/49512/7120994/', '7120993': '/kinggoo.com/49512/7120993/', '7120992': '/kinggoo.com/49512/7120992/'}}

...
...
x N条
...

直接读取词典字段

{'sort': ['7120992', '7120993', '7120994'], 'aDict': {'7120994': '/kinggoo.com/49512/7120994/', '7120993': '/kinggoo.com/49512/7120993/', '7120992': '/kinggoo.com/49512/7120992/'}}

读取上面字典类型

for i in alist['sort']:
	print("%s-%s"%(i,c['aDict'][i])) #直接读取词典字段

读取文件被的字典内容(已经过滤只保留字典字符串)

f = open('./urltest.txt', encoding='utf-8')
for line in f:
	# 读取文本内的字典型字符串 需要将单引号替换成双引号,否则使用json的方式来读取,否则报错。
	line = line.replace("'", '"') #关键一步
	aa = json.loads(line)
	for i in aa['sort']:
            print("%s-%s" % (i, aa['aDict'][i])) #效果同上
- THE END -
版权声明:
转载原创文章请注明,文章出处://kinggoo.com
原文地址:https://kinggoo.com/python-dict_json-loads.htm
发表评论?

0 条评论。

发表评论


此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据