VB编写,输入身份证号,输出年月日

Private Sub Command1_Click()
Dim nian, yue, ri As Integer
Dim sfzh As String
sfzh = Text1.Text
nian = Mid(sfzh, 7, 4)
yue = Mid(sfzh, 11, 2)
riri = Mid(sfzh, 13, 2)

Text2.Text = nian
Text3.Text = yue
Text4.Text = riri

End Sub

- THE END -
版权声明:
转载原创文章请注明,文章出处://kinggoo.com
原文地址:https://kinggoo.com/chengxu-vb-shenfenzhenghaojisuan.htm
发表评论?

0 条评论。

发表评论


此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据