bat写的编译批量执行脚本

 

高手请飘过,此文只为记录

 

REM “调用变量script及编译”

call set.bat
mkdir %sj%

%c320%debug
%s%
%c%
%n%_240x320_%d%
%mv%

%c320%Release
%s%
%c%
%n%_240x320_%r%
%mv%

%c400%debug
%s%
%c%
%n%_240x400_%d%
%mv%

%c400%Release
%s%
%c%
%n%_240x400_%r%
%mv%

REM “设置变量”

set sj=%DATE:~0,10%-%TIME:~0,1%
set lj=cd C:\文件夹路径
set home="C:\存放包路径"
set pkg=包名称
set c320=%lj%\%pkg%\
set c400=%lj%_240x400\%pkg%\
set c=call 研发编译脚本
set s=del /q *.cab
set d=包名后缀debug
set r=包名后缀release
set n=rename 生成的包名 目标包名+"%DATE:~0,10%"_PPC
set mv=move *.CAB %home%\%sj%

- THE END -
版权声明:
转载原创文章请注明,文章出处://kinggoo.com
原文地址:https://kinggoo.com/chengxu-dos-batbuild.htm
发表评论?

0 条评论。

发表评论


此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据